Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Zajęcia malowania Kursu Serca a Twoja Kobiecość!

Dzięki zajęciom malowania: Kursu Serca, które prowadzę możesz zobaczyć na obrazie całą swoją kobiecość. Warsztaty te noszą tytuł: Kobiecość w Kobiecie. W 21 dniu poznajesz swój wewnętrzny charakter kobiecy. Ten prawdziwy, nieudawany. Spójny z Tobą i tą kim jesteś. Często okazuje się, że obraz, który wymalują uczestniczki warsztatów różni się znacznie od ich wyobrażenia o sobie i swojej kobiecości. Jest wtedy wielkie zaskoczenie. Jak to? To moja prawdziwą kobiecość tak wygląda?... Taka jestem? Obraz pokazuje prawdę o Tobie często schowaną głęboko, pięknie zdolności dary, siłę wewnętrzną. Zapraszam Ciebie na warsztaty jeżeli masz ochotę i odwagę wydobyć z siebie swoją prawdziwą kobiecość, bez masek, udawania tego kim nie jesteś. Odwagi trzeba mieć sporo ale gwarancja zobaczenia siebie na obrazie swojej kobiecości jest niezwykła i wyjątkowa. Wtedy wzmacniasz siebie swoją drogę życiową i realizujesz się w pełni jako kobieta.