Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Cennik Kursów Online

Działalność firmy Kurs Serca zawieszona do 30 czerwca 2018r

Cena za Kurs Serca online ?

Jedno Nasze spotkanie online trwające 1,5 godz. Aspekt Małego Artysty : tutaj namalujesz 2 obrazy,  cena 75 zł brutto 

Jedno Nasze spotkanie online trwające 1,5 Aspekt Plastyczny : tutaj namalujesz 2 obrazy,  cena 75 zł brutto 

Jedno Nasze spotkanie online trwające 1,5 Aspekt Olejny: tutaj namalujesz 2 obrazy,  cena 75 zł brutto 

Dwa Nasze spotkania online  każde po 1,5 godz. Aspekt Niebiański: tutaj namalujesz 2 obrazy,  cena 150 zł brutto 

Dwa Nasze Spotkania online 1,5 godz. Aspekt Mistrzowski : tutaj namalujesz 2 obrazy,  cena 150 zł brutto