Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Aspekt Mistrzowski

Aspekt Mistrzowski

Aspekt  Mistrzowski to połączenie aspektów Ziemskich i Niebiańskich na jednym obrazie. Dla pełniejszego zrozumienia w Aspekcie Ziemskim malujesz na obrazie najbardziej frasobliwe stany umysłu , emocje, przekonania i wzorce. W aspekcie Niebiańskim wymalowujesz , uwzględniasz na obrazie swoje dary, które otrzymałeś z Niebios i talenty.
Zatem Aspekt Mistrzowski to połączenie tych dwóch ważnych aspektów, do których warto dotrzeć poznając „głębiej” siebie. To bardziej zaawansowana „praca” nad sobą.
 
 
2 dniowy: Aspekt Mistrzowski tutaj namalujesz 3 obrazy,