Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Aspekt Plastyczny

Aspekt Plastyczny

Indywidualna przemiana w Aspekcie Plastycznym Kursu Serca pozwala Tobie dostrzec najbardziej frasobliwe , potrzebujące zmiany, “elementy” Ciebie. Wymalowując to wszystko na obrazie, analizując z poziomu Serca i w dalszym etapie przemalowując obraz, Ty sam powodujesz, że przemiana Ciebie się dokonała, a dalszy rozwój duszy, dzięki kolejnym aspektom Kursu Serca jest już wspaniałym wyzwaniem. Krocz śmiało naprzód.

Aspekt Plastyczny to:
Indywidualność: Koncentracja na dwóch Twoich aspektach, tych najbardziej potrzebujących zmiany. Przenoszenie w formie obrazu do fizyczności, tego wszystkiego co sobie przypomnieliśmy, zobaczyliśmy, dzięki medytacji wprowadzającej do aspektu plastycznego.
 
Warsztat 1 dniowy: Aspekt Plastyczny : tutaj namalujesz 2 obrazy,  cena 150 zł brutto