Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Naukowe podejście do pomiarów energii obrazów.

 

Pomiar energetyczny  obrazów  intuicyjnych urządzeniem

 BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO

Celem dokonanych pomiarów było pokazanie Tobie naukowego podejścia do energii emitowanej z obrazów które maluję, ich wpływ na człowieka.

Pomiarów obrazów intuicyjnych jakie maluję dokonano urządzeniem  BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO  aby pokazać Wam, iż uzyskane wyniki w przeprowadzonych badaniach, konkretne  wskaźniki  częstotliwości  energii płynącej z  obrazów mają wpływ na człowieka i powodują wielopłaszczyznowo uzdrawianie człowieka, zarówno na poziomie ciała jak i ducha. 

Ciekawostka naukowa:

"Odkrycia w dziedzinie fizyki kwantowej. Pokazywały, że fizyczny wszechświat złożony jest z czystej energii, której nie można zniszczyć, można ją jedynie zamienić na inną formę energii czy materii, bez żadnych strat podczas transformacji."

Jak działa fizyka kwantowa w życiu?

"Energię, z której składa się wszechświat, można zmierzyć metodami naukowymi, przez określenie częstotliwości, z jaką każda cząsteczka energii wibruje. Fizyka atomowa odkryła, że energia ta złożona jest z atomów i cząsteczek, poruszających się z niewiarygodną prędkością".

Weźmy na przykład obraz

 

Obrazy  Kursu Serca emanują czystą energią. Energia ta otacza nas, jest cały czas dla nas dostępna. Ich częstotliwość wibrację cząsteczek  można zmierzyć metodami naukowymi, przez określenie częstotliwości, z jaką każda cząsteczka energii wibruje. Fizyka atomowa odkryła, że energia ta złożona jest z atomów i cząsteczek, poruszających się z niewiarygodną prędkością.

Aby pokazać Światu namacalnie piękno i niezwykłą energię płynącą z obrazów intuicyjnych, które maluję, postanowiłam zmierzyć  ich częstotliwość, wielkości energetyczne, urządzeniem  BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO. 

 

Co to takiego?

BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO 

To urządzenie SCIO (ang. The Scientific Consciousness Interface Operations System; łać. Wiem) jest automatycznym, sterowanym przez komputer, nieinwazyjnym, aktywnym urządzeniem terapeutycznym, które łączy pola biorezonansu i biofeedbacku w celu analizy „ciała”, zatem  dokonane pomiary są jak najbardziej wiarygodne i rzeczywiste. SCIO to ultranowoczesny mega kombajn biofeedback'owy. Aktualna wersja SCIO oparta jest na urządzeniu biofeedback, które opracowane zostało przez Prof. Williama Nelson’a z USA w 1989 roku (po dwudziestu latach badań na polu medyny energetycznej i biorezonansu m.in. na rzecz NASA). SCIO mierzy elektryczność ciała w 12 punktach, aby uzyskać geograficzne wielkości EEG, EMG, ECG i GSR. Może on uzyskać ogólne miary profilu stabilności ładunków jak również indeks reakcji TVEP

 

 

Pomiar obrazu 

Pomiaru  za pomocą urządzenia   BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO.

Okazało się, że obraz przedstawiony na zdjęciu emanuje niezwykle silną energią, uzdrawiającą ciało fizyczne osoby, która w otoczeniu obrazu przebywa. Obraz wpływa też bardzo subtelnie, kojąco na sferę duchową.

 

Mierzony obraz mojego autorstwa

 

Poniżej zdjęcia wykonane przez urządzenie
BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO 

 

 

Zdjęcia wykonane przez urządzenie
BIOFEEDBACK I BIOREZONANS METODĄ SCIO 

 

Uzyskane  wyniki

 

Pozwoliły pokazać, iż pomiary obrazów ich zakresy częstotliwości, energii, pola, mają lecznicze oddziaływanie, na ludzi.

Okazało się, że powyższy obraz (zdjęcie powyżej) emanuje niezwykle silną energią, uzdrawiającą ciało fizyczne osoby, która w otoczeniu obrazu przebywa. Obraz wpływa też bardzo subtelnie, kojąco na sferę duchową.
W powiększeniu zdjęcia i połączeniu dwóch połówek widać „Istoty Światła i Miłości". 

Dostałam dużo informacji zwrotnej odnośnie samego obrazu i jego właściwości.
Tak więc każdy obraz, który maluję ma swoje wyjątkowe przesłanie i przede wszystkim działanie. 

 

Wyniki zaskoczyły bardzo pozytywnie.

 

Wyzwanie!

Jako pierwsza podjęłam się tematu pomiaru energii obrazów.

Moje doświadczenia życiowe wiele razy pokazały i wciąż pokazują , iż obrazy, które maluję powodują uzdrowienia  osób i transformację na wielu poziomach. Postanowiłam Wam to pokazać.

 

 

 W przygotowaniu:

Pomiary większej ilości obrazów

 

Czym różnią się obrazy Kursu Serca od innych obrazów intuicyjnych i ich twórców .

Dlaczego taka cena obrazu ?

Obrazy Kursu Serca różnią sią od innych obrazów intuicyjnych wysokimi wskaźnikiem energii, ponieważ zostały zmierzone metodami naukowymi, przez co są wiarygodne , zatem są tak wyjątkowe. 

Niezależnie, z której strony na to popatrzymy, nie unikniemy stwierdzenia, że energia emanująca z obrazów Kursu Serca oraz pojawiające się "Istoty Światła to czyste światło.